תקנון

מבוא

1.ברוכים הבאים לאתר bacchus.co.il  המציע למכירה יינות מיקבים שונים (להלן: “האתר”). האתר מופעל על ידי חברת בכחוס בוטיק בע"מ (להלן: ”מפעילת האתר”).

2.אנא קרא בעיון את תנאי השימוש אשר מהווים הסכם מחייב מבחינה משפטית בין מפעילת האתר לבין כלל המשתמשים באתר. עם גלישתך באתר ו/או שימוש בו, הנך מצהיר ומאשר שקראת והבנת את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות וכי הנך מסכים לכלל התנאים, ולא יהיו לך או למי מטעמך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד מפעילת האתר ו/או מי מטעמה.  אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה.

3.האמור בתנאי השימוש נרשם בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומתייחס לנשים וגברים כאחד.

4.למפעילת האתר שמורה הזכות לשנות את תנאי השימוש באתר בכל עת וללא כל הודעה מוקדמת, ולא יהיה בכך בכדי לגרוע מתוקפו של התקנון ותחולתו. על כן מומלץ לבדוק את הנוסח העדכני מעת לעת.

 1. בכל שאלה ניתן לפנות בטלפון 09-7733494 או פנייה באתר (באמצעות ערוץ "צור קשר"/ צא'ט עם נציג) ובאמצעות וואטסאפ בטלפון.

 

הצהרת משתמש וזכות השימוש באתר

1.השימוש וההרשמה לשירותים באתר מותר למי שהוא כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. אם אתה קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימוש המשתמש באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.

 1. מערכת האתר מאפשרת ללקוחות רכישה נוחה, קלה ובטוחה. ניתן לבצע רכישה באתר רק מי שהינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט. רכישה דרך האתר תדרוש מסירת פרטים כגון: דואר אלקטרוני, פרטים אישיים ובהם טלפון, שם ומשפחה, כתובת, עיר.
 2. ידוע למשתמש כי אבטחת המידע המוזן לאתר נעשית באמצעות תוכנת אבטחה SSL הנהוגה באתרי מסחר אלקטרוני וכן באמצעות סיסמה שהלקוח מתבקש להקליד, ומפעילת האתר אינה אחראית לכל נזק ו\או אובדן ו\או הפסד ו\או הוצאה שייגרמו למשתמש ו\או למי מטעמו כתוצאה מכך, ובכלל זה מקרה של דליפת נתונים ו/או פריצה לנתונים.

4.הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד, העסקה תאושר רק לאחר אישורה על-ידי חברת האשראי. עמלות סליקה של חברות האשראי יחולו על המשתמש בלבד.

5.יודגש כי פרטי כרטיס האשראי יהיו מצויים ו/או יישמרו ו/או ינוהלו ע”י חברת הסליקה בלבד ובאחריותה בלבד. מפעילת האתר אינה שומרת ו/או מנהלת פרטים אלו.

 1. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו/או לשנות את דרך התשלומים באתר בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
 2. לאחר חיוב הלקוח בכרטיס אשראי, תופק עבור הלקוח חשבונית עסקה או חשבונית מס ממוחשבת. הלקוח מאשר בזאת כי הוא מסכים למשלוח החשבונית אליו בדואר אלקטרוני.

8.המשתמש מצהיר בזאת שהפרטים האישיים שהוא מוסר לאתר או עושה בהם שימוש במסגרת האתר הינם פרטים נכונים, מדויקים, עדכניים ומלאים. חל איסור מוחלט לעשות שימוש בפרטים אישיים של אדם אחר ו/או להתחזות לאחר.

ביצוע הזמנות באתר

1.הפריטים הנמכרים באתר הינם יינות מיקבים שונים. תמהיל הפריטים הנמכרים באתר וכן אופן הצגתם הינו בשיקול דעתה הבלעדי של מפעילת האתר, אשר רשאית לשנותם בכל עת.

2.על המשתמש לבחור את סוג היין שברצונו לרכוש, על-פי ההוראות והדרישות המופיעות באתר.

3.המחירים באתר כוללים מע”מ.

4.מפעילת האתר תהא רשאית לעדכן את מחירי הפריטים באתר מפעם לפעם, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

5.מובהר בזאת, כי במידה ועודכנו מחירי הפריטים לפני תום ביצוע העסקה באתר בעת הליך בחירת הפריטים על ידכם – המשתמש יחויב לפי המחיר המעודכן. יחד עם זאת, במידה והזמנתם פריט, ובין מועד הזמנתו למועד אספקתו השתנה המחיר – המחיר הקובע יהיה המחיר בעת אישור ההזמנה.

6.פריטים אשר מוצגים למכירה במחירי מבצע יסופקו במחיר המבצע בכפוף לכך שהמבצע הינו בתוקף במועד אישור ההזמנה על ידי הלקוח.

7.במידה והסתיים המלאי של פריט מסוים או שאינו זמין לרכישה מכל סיבה שהיא, מפעילת האתר תודיע על כך ללקוח בהקדם האפשרי, במידה והלקוח לא ימצא פריט אחר, תבוטל הזמנתו וכספו יוחזר לו.

8.מפעילת האתר אינה מתחייבת כי כל הפריטים יהיו זמינים לאספקה, ולמשתמש לא תהיה כל טענה בגין עובדה זו.

 1. במידה ומפעילת האתר תחליט לקיים מבצע כלשהו אזי המבצע יהיה בתוקף עד למועד האחרון של המבצע ו/או עד לגמר המלאי (לפי המועד המוקדם מבניהם). ככל שתחליט המפעילה להעניק ללקוחותיה מתנות ו/או הטבות כלשהן, בחירת המתנות ו/או ההטבות תהיה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, והיא תהיה רשאית להפסיק ו/או לשנות את ההטבות ו/או המתנות כאמור בכל עת וללא הודעה מוקדמת. 

 

משלוחים

1.שירות המשלוחים שניתן בעת רכישת פריטים באתר מוענק בתחומי מדינת ישראל בלבד.

2.האזורים בהם המשלוחים זמינים יהיו עפ”י חברות השילוח איתן תעבוד מפעילת האתר.

3.למפעילת האתר הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את אזורי השירות ללא מתן הודעה מוקדמת מראש.

4.אספקת פריטים שנרכשו באתר אפשרית רק כאשר המען המבוקש נמצא בתוך אזורי השירות, ואין מניעה טכנית או אחרת המונעת אספקת פריטים כאמור.

5.שליח עד הבית עד 7 ימי עסקים בעלות של 35 ₪ למשלוח עד 399 ש"ח. משלוח מעל 400 ₪ יהיה ללא תשלום.

6.עיכובים באספקת הפריטים אשר נובעים מהלקוח עצמו ו/או  מצדדי ג’ כגון : חברות שילוח,  למפעילת האתר לא תהיה שום אחריות בשל עיכובים אלו.

7.יובהר כי במידה וזמן השילוח יתארך בשל אילוצי חברת השליחויות מעבר לזמן האספקה לא תהיה כל טענה כלפי מפעילת האתר.

8.דמי המשלוח יחולו על הלקוח בלבד, מובהר בזאת, כי דמי המשלוח הינם בנוסף לתשלום ההזמנה.

9.מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את דמי המשלוח מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, ואינה מתחייבת להודיע מראש על שינוי ו/או עדכון כאמור.

10.מובהר כי חברת השליחויות תתאם מועד לאספקה עם הלקוח, למפעילת האתר אין שליטה על כך ולא תהיה לה אחריות לתיאום האספקה בין חברת השליחויות ללקוח.

11.מובהר בזאת, כי במידה ובעת מועד אספקת הפריטים, לא יהיה הלקוח ו/או מי מטעמו במען שהוזן על ידי הלקוח, והלקוח לא יאשר טלפונית כי הינו מאשר השארת ההזמנה ליד דלת ביתו או במקום אחר- תוחזר ההזמנה לחנות, ועל המזמין תהא האחריות לתאם עם שירות הלקוחות את מועד האספקה בשנית. אי קביעת מועד הזמנה חדש על ידי המזמין, לא יפטור אותו מתשלום ההזמנה שבוצע על ידו.

12.במשלוח הפריטים בשנית יחויב הלקוח בדמי משלוח נוספים.

13.מובהר בזאת, כי ככל שאושר על ידי הלקוח השארת ההזמנה בסמוך לדלת מענו או במקום אחר הסמוך למענו, מסכים ומאשר הלקוח, כי הוא עושה זאת על אחריותו המלאה ולא יוכל לבוא בטענות ו/או בתביעות ו/או בדרישות, ובכלל זה במקרה של גניבה ו/או קלקול.

14.איחור במועד האספקה המבוקש, מכל סיבה שהיא, לא יפטור את הלקוח מחובת התשלום בגין האספקה.

החזרת פריטים, ביטול עסקה

 1. על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולערוך השוואה הן להזמנה והן לחשבונית שתימסר לו.  
 2. במקרה שתתגלה אי התאמה של הפריטים, על הלקוח להודיע על כך מיד, למוקד שירות הלקוחות. המוקד יתאם עם הלקוח את ההשלמה/ההחלפה/ההחזרה של המוצר/ים ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי של הלקוח, לפי העניין וככל שמתחייב על פי כל דין.
 3. החזרת פריטים אשר אינם פסידים (מתקלקלים או מתכלים) ניתן להחזיר תוך 14 יום מקבלתם, ובלבד שהם באריזה המקורית, ללא כל פגם, ו/או בהתאם להוראות החוק. 

4.במקרה שיתגלה פגם בפריט אשר מקורו במפעילת האתר, על הלקוח להודיע על כך למוקד שירות הלקוחות מיד עם היוודע לו הדבר, ובתוך 48 שעות לאחר מועד האספקה. אי מתן הודעה בפרק הזמן כאמור מהווה ויתור של המזמין בדבר כל טענה ו/או תביעה בקשר לאי התאמה ו/או אי שביעות רצון מצדו.

5.מפעילת האתר רשאית להפסיק את השירותים המסופקים ללקוח כלשהו, באופן מוחלט או זמני, לשיקול דעתה הבלעדי, ובכלל זה במקרה בו המשתמש לא שילם תשלום במועד או במקרה בו קיים חשש סביר שהרוכש לא יעמוד בתשלומים, ו\או במקרה של הפרת תנאי ההתקשרות על ידי המשתמש.

 

אחריות

 1. האחריות הבלעדית למוצרים, לטיבם ולכל מידע או מצג שנעשה באתר בכל הנוגע למהות המוצרים, לרבות שמות היצרנים, טיב המוצרים, תכונות המוצרים, תמונות המוצרים וכיו"ב, חלה על היצרנים של המוצרים בלבד. ייתכנו טעויות ו/או אי התאמות בסימון המוצרים. 
 2. התמונות הינן להמחשה בלבד. מפעילת האתר לא תהיה אחראית לפער סביר בין הצגת הפריטים באתר לבין הפריט בפועל.
 3. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא מפעילת האתר בסכום נזק העולה על מחיר הפריטים אשר הוזמנו ושולמו על ידי הלקוח. 

 

 1. מפעילת האתר אינה אחראית לנזק כלשהו ו/או הפסד כלשהו שייגרם למזמין באתר ו/או לצד שלישי אחר כלשהו כתוצאה משימוש ו/או רכישה המתבצעת באתר, לרבות מקרה של רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעל הכרטיס, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג' כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק, פעולה שתבוצע על ידי צד ג' כלשהו תוך שימוש בסיסמת הלקוח וכדומה.

5.המזמין יישא באחריות מלאה לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לו ו/או לאתר ו/או לצד שלישי אחר כלשהו בגין טעות שביצע המזמין בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי וכיוצ”ב.

קישורים והפניות באתר

1.ייתכן כי באתר יופיעו קישורים ו/או הפניות לאתרי אינטרנט אחרים ו/או מקורות מידע ו/או לגופים ו/ או לארגונים ו/או לחברות אחרים (להלן: “קישורים”).

2.אין מפעילת האתר מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.

3.מפעילת האתר אינה אחראית לתכנים, לנתונים או לאלמנטים ויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

הפסקת שימוש ושיפוי

1.מפעילת האתר רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק פעילות של כל משתמש בשירותי האתר, לרבות על ידי חסימת מספר IP, במידה ולא יעמוד בתנאי מתנאי הסכם זה.

2.במידה וחלה הפרה מצד המשתמש בנוגע לתנאי שימוש אלה, תהא מפעילת האתר, לפי שיקול דעתה, זכאית לחשוף את שמו והפרטים הידועים לה אודותיו בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.

3.המשתמש ישפה את מפעילת האתר, בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה, לרבות תשלומי ריבית ותשלום שכר טרחה סביר לעורכי דין והוצאות משפט , אשר ייגרמו למפעילת האתר ו/או למי מטעמה על ידי המשתמש כתוצאה מכך שהמשתמש לא יקיים הוראות תקנון זה ו/או יפר הוראות דין כלשהן ו/או זכויות צד ג’ כלשהן, ו/או כתוצאה מפרטים, מידע או קבצים שהמשתמש מסר לפרסום, ו/או כתוצאה ממחדליו של המשתמש, כפי שבאו לידי ביטוי באופן ישיר ו/או באופן עקיף.

4.במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת מפעילת האתר, לרבות תקלות תקשורת ומחשוב, אירועי כוח עליון וכדומה, יעכבו ו/או ימנעו את קיום העסקה באופן מלא או באופן חלקי ו/או את אספקת המוצר נשוא העסקה במועדים שנקבעו, רשאית מפעילת האתר להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה ובמקרים כאמור לא יחויב כרטיס האשראי של המשתמש בגין העסקה ו/אם חויב – יוחזר לו כספו, בכפוף להוראות כל דין, והדבר לא יקנה למשתמש זכות לכל פיצוי ו/או סעד נוסף.

קניין רוחני וזכויות יוצרים

1.כל זכויות הקניין הרוחני בתכנים המופיעים באתר, לרבות עיצובי הפריטים, עיצוב האתר, תמונות, קבצים גרפיים, יישומים, קוד מחשב, טקסט ו/או כל חומר אחר, שייכות למפעילת האתר או לצד שלישי שמפעילת האתר קיבלה ממנו רישיון שימוש כדין.

2.אין להעתיק באופן מלא או חלקי, להציג בפומבי, להפיץ, לבצע בפומבי, להעביר לרשות הציבור, לשנות, לעבד או ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מהתכנים הנ”ל, בכל אמצעי ומדיה שהיא, בלי הסכמה בכתב ומראש מצד מפעילת האתר. חל איסור על כל שימוש בתכנים הנ”ל ובסימני מסחר המופיעים באתר ו/או לוגו האתר ללא הרשאה ממפעילת האתר.

3.האתר הינו לשימוש אישי המוגבל אך ורק למטרת קניית הפריטים, ואין לעשות בו שימוש מסחרי.

4.המשתמש מתחייב שלא לפגוע בשום דרך בזכויות היוצרים של הנהלת האתר, בין אם באופן ישיר ובין אם באופן עקיף, בין בתמורה ובין שלא בתמורה.

5.כל שימוש הפוגע בזכויות היוצרים ו/או בקניין רוחני כמפורט לעיל יהווה עילה לתביעה עפ”י החוק,  והמשתמש יישא בכל ההוצאות אשר יגרמו למפעילת האתר ו/או ללקוחות האתר ו/או למשתמש עצמו בגין שימוש זה, וזאת, מבלי לגרוע מכל סעד אחר המגיע למפעילת האתר מכוח הסכם ו/או מכוח הדין.

יצירת קשר

אנו מזמינים את המשתמשים לפנות אלינו לכל בירור אודות האתר או תנאי השימוש בו, תוך ציון הפרטים המלאים, ומבטיחים לטפל בפנייתכם בזריזות וביעילות. צרו קשר בטלפון 09-7733494 או במייל ori@bacchus.co.il.

שונות

 

 1. על ההתקשרות בין הלקוח לבין מפעילת האתר יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד. 

 

 1. הצדדים יעשו כמיטב יכולתם על מנת שסכסוך שיתעורר ביניהם, במידה ויתעורר, ייושב בדרכי נעם מחוץ לכותלי בית המשפט וכי במידה והסכסוך לא ייושב כאמור אזי הוא יידון בבית המשפט בתל אביב-יפו בלבד. 

 

 

 

תהיו בקשר